Triển khai phổ biến, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Triển khai phổ biến, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (04/07/2019)
Ngày 03/7/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1175/SXD-TTr gửi các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về việc Triển khai phổ biến, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

  Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 của Quốc hội Khóa XIV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019; là công cụ pháp lý quan trọng quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; có nhiều điểm mới so với Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13.

Để triển khai phổ biến, thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 551/TTr-P1 ngày 26/6/2019 của Thanh tra tỉnh.

Sau khi xem xét, Giám đốc Sở có ý kiến, chỉ đạo như sau:

 Yêu cầu Trưởng các phòng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở phổ biến, tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do mình quản lý (Đính kèm tài liệu phổ biến, tuyên truyền về Luật PCTN năm 2018).

 Giao Thanh tra Sở nghiên cứu Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền.

  Thời gian thực hiện trong quý III năm 2019.

 Nhận được Công văn này, yêu cầu Trưởng các phòng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện.

Xem nội dung chi tiết tại đây: 

 

Thanh tra Sở

Lượt xem:  52 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
79,768
Trong ngày: 112
Trong tháng: 3,560
Trong năm: 3,560