Sử dụng nhà công vụ (18/11/2019)
Ngày 01/11/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1954/SXD-VP gửi các tổ chức, cá nhân đang làm việc, thuê để ở tại khu nhà công vụ về việc sử dụng nhà công vụ.

 

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thanh lý tài sản gắn liền với đất trong phạm vi khu nhà công vụ tại Phường Nghĩa Đức, thị xã Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông, do Sở Xây dựng quản lý.

Để kịp thời triển khai thực hiện việc bàn giao tài sản cho đơn vị tư vấn tổ chức đấu giá tài sản, thanh lý theo quy định. Sở Xây dựng  thông báo đến các tổ chức, cá nhân đang sử dụng nhà công vụ để làm việc, thuê để ở khẩn trương, tiến hành đối chiếu công nợ, thanh lý hợp đồng, bàn giao phần nhà ở đang sử dụng cho đơn vị quản lý trước ngày 30/11/2019

Sở Xây dựng thông báo để các Tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Văn phòng Sở

Lượt xem:  266 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web
..