Kết luận thanh tra về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên thôn, thôn 6 qua thôn 12, xã Quảng Hòa do Ban quản lý các dự án huyện Đắk G’long làm chủ đầu tư (02/12/2019)
Ngày 30/8/2019, Sở Xây dựng đã ban hành Kết luận thanh tra số 1552/KL-SXD về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên thôn, thôn 6 qua thôn 12, xã Quảng Hòa do Ban quản lý các dự án huyện Đắk G’long làm chủ đầu tư

Xem nội dung chi tiết tại đây: 

Thanh tra Sở

Lượt xem:  281 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web