Tiếp tục tổ chức chương trình "Cà phê doanh nhân" (15/09/2020)
Ngày 14/9/2020, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 30/HHDN-VP về việc tiếp tục tổ chức chương trình "Cà phê doanh nhân"

Xem nội dung chi tiết tại đây: 

Văn phòng Sở

Lượt xem:  195 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web