Phổ biến Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng (05/08/2022)
Ngày 05/08/2022, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số1482/SXD-HT&QLN gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc phổ biến Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng

Xem nội dung chi tiết tại đây:

Văn phòng

Lượt xem:  261 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web