Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông (03/01/2023)
Ngày 30/12/2022 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 237/QĐ-SXD về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

Theo đó, Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông.

Nội dung chi tiết kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 theo Kế hoạch số 2483/KH-TT.SXD,  ngày 29/12/2022 của  Thanh  tra  Sở  Xây  dựng  tỉnh  Đắk Nông.

Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các Phòng thuộc Sở Xây dựng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 30/12/2022)

 

Đính kèm file: QĐ 237 và Kế hoạch số 2483/KH-TT.SXD

Thanh tra Sở

Lượt xem:  51 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.