Thông báo thanh tra thực tế công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư (11/11/2020)
Ngày 04/11/2020, Đoàn thanh tra 206 của Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 1987/TB-ĐTT.SXD gửi Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thông báo thanh tra thực tế công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư

 

Thực hiện Quyết định số 206/QĐ-SXD, ngày 09/10/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông ghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra thông báo lịch thanh tra thực tế công tác đầu tư xây dựng công trình do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông ghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư:

 I. Tên công trình, thời gian, địa điểm tiến hành thanh tra

1. Thời gian: Thanh tra thực tế dự kiến 03 ngày (Dự án Di dân phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới huyện Tuy Đức); Hạng mục:Trục giao thông đối ngoại bắt đầu vào lúc 9 giờ 00 phút, thứ ba ngày 10,11,12/11/2020.

2. Địa điểm: Tại công trình.

II. Thành phần tham gia

1. Đoàn thanh tra: Theo Quyết định số 206/QĐ-SXD, ngày 09/10/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông.

2. Chủ đầu tư

- Người đại diện cơ quan theo pháp luật và người trực tiếp được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý, tham mưu giúp việc cho Chủ đầu tư.

- Đề nghị Chủ đầu tư mời các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng công trình có liên quan tham gia thanh tra thực tế tại công trình.

III. Nội dung thanh tra: Theo các nội dung Chương trình kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra.

Để công tác thanh tra đạt kết quả, đề nghị chủ đầu tư phối hợp các đơn vị có liên quan khôi phục lại tim, cọc, cos cao độ (chi tiết) toàn tuyến công trình để thực hiện công tác thanh tra và Chủ đầu tư; các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công có liên quan đến công trình nêu trên có mặt đúng thành phần, đúng thời gian và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các nội dung nêu trên.

Đề nghị chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu thi công chuẩn bị máy khoan bê tông để khoan lấy mẫu, máy toàn đạc đo cao độ công trình./.

Ghi chú: Trường hợp Giám đốc các đơn vị cử người đi thay phải có Giấy ủy quyền theo quy định (Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ đồng chí Lê Thị Huệ – Thư ký đoàn Thanh tra theo số điện thoại: 0976.746.915; Fax: 05013.544318 để giải quyết).

 

Lượt xem:  124 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web
.