Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh Tra Sở Xây dựng Đắk Nông (08/01/2020)
Ngày 30/12/2019, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 298/QĐ-SXD về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh Tra Sở Xây dựng Đắk Nông.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây: 

Thanh tra Sở

Lượt xem:  256 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web