Quyết định thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư (13/10/2020)
Ngày 09/10/2020 Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-SXD về việc thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Xem nội dung chi tiết tại đây: 

Thanh tra Sở

Lượt xem:  142 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web
.