Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Xây dựng (15/03/2023)
Ngày 15/3/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-SXD về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Xây dựng

 

 

Theo đó, Điều chỉnh  Điều 1 của Quyết định số 237/QĐ-SXD, ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Thanh tra Sở,

với  phụ lục như sau:

STT Đối tượng  kiểm tra, thanh tra Nội dung điều chỉnh Lý do
I CÔNG TÁC THANH TRA    
1 Các công trình, dự án do Ban quản lý dự và phát triển quỹ đất Thành phố Gia Nghĩa làm chủ đầu tư,    
1 Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Phan Chu Trinh, phường Nghĩa Thành để chuyển công năng thành trường Mầm Non Hoa Bưởi Đưa ra khỏi kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Xây dựng  Trùng lặp với Danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 1419/TB-KTNN, ngày 28/12/2022.
2 Đường từ ngã tư đường tránh đi khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) Đưa ra khỏi kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Xây dựng  Trùng lặp với Danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 1419/TB-KTNN, ngày 28/12/2022.
3 Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Đắk Nia; hạng mục: Nhà lớp học 8 phòng, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật Thực hiện theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Xây dựng  
4 Đường Lê Hồng Phong nối đường tránh Gia Nghĩa Bổ sung vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Xây dựng  
5 Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng, phường Nghĩa Tân; Hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng, nhà vệ sinh, hạ tầng kỹ thuật. Bổ sung vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Xây dựng  

 

Các nội dung khác được thực hiện theo Quyết định số 237/QĐ-SXD, ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông.

Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các Phòng thuộc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Thanh tra Sở

Lượt xem:  226 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.