Thông báo thời gian và danh sách thí sinh tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2/2023 (04/04/2023)
Ngày 31/3/2023, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 528/TB-HĐXCCC về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2/2023.

 

Theo đó, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

1. Thời gian sát hạch: Sáng ngày 06/4/2023  (Thứ 5)

- Buổi sáng:

Ca 1: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút.

Ca 2: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút.

Ca 3: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút.

Ca 4: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút.

Ca 5: Bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút.

Ca 6: Bắt đầu lúc 10 giờ 00 phút.

Ca 7: Bắt đầu lúc 10 giờ 30 phút.

Ca 8: Bắt đầu lúc 11 giờ 00 phút.

Địa điểm: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông - Số 3 Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2. Lưu ý:

Thời gian cụ thể của từng cá nhân tham gia sát hạch như sau (có danh sách kèm theo)

Các cá nhân tham dự sát hạch kiểm tra các thông tin cá nhân trong danh sách, nếu có sai sót đề nghị phản hồi về Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Cá nhân có mặt đúng giờ để cán bộ sát hạch phổ biến, hướng dẫn nội dung, quy định liên quan đến quy chế sát hạch.

Cá nhân mang theo giấy chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước để cán bộ sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng thi và kiểm tra lại các thông tin cá nhân tại danh sách tham dự sát hạch.

Trường hợp vắng mặt coi như kết quả sát hạch không đạt.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: https://moc.gov.vn 

 

Phòng KT&QLHĐXD

Lượt xem:  228 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web