Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 3/2023 (27/06/2023)
Ngày 27/06/2023, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng ban hành Công văn số 1139/TB-HĐXCCC về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 3/2023.

 

Theo đó, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng thông báo đến các cá nhân có nhu cầu tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

1. Thời gian sát hạch: Ngày 13/7/2023 (thứ 5).

2. Địa điềm sát hạch: Tại Sở Xây dựng Đắk Nông - Số 3 Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

3. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề: theo quy định tại Điều 76, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.Địa điểm nộp hồ sơ: tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Nông – đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

5. Hạn chót nhận hồ sơ: đến 16h00 chiều ngày 06/7/2023 (thứ 5).

6. Mức thu phí, lệ phí:- Lệ phí nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD: 300.000 đồng/01 bộ hồ sơ (nộp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Nông).

- Chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD: 300.000 đồng/ 01 lĩnh vực sát hạch (nộp tại thời điểm thi sát hạch).

Lưu ý:

- Các cá nhân có nhu cầu tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong quá trình làm hồ sơ phải ghi chính xác tên các lĩnh vực mà mình cần xin cấp chứng chỉ (có phụ lục kèm theo).

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng , được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http//www.xaydung.gov.vn.

 

Phòng KT&QLHĐXD

Lượt xem:  369 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web