Triển khai đầu tư khu xử lý, nhà máy xử lý chất thải rắn theo quy hoạch được duyệt. (15/09/2023)
Ngày12/9/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1730/SXD-HT&QLN về việc triển khai đầu tư khu xử lý, nhà máy xử lý chất thải rắn theo quy hoạch được duyệt.

 

Thực hiện Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025 và các văn bản có liên quan đến vị trí thực hiện khu xử lý chất thải rắn.

Để giải quyết nhu cầu xử lý chất thải rắn trên địa bàn các huyện, thành phố Gia Nghĩa, nhằm đảm bảo vệ sinh, chất lượng môi trường, đảm bảo các tiêu chí môi trường, sức khỏe cộng đồng và góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tiến hành rà soát quy hoạch quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025 và các văn bản có liên quan đến vị trí thực hiện khu xử lý chất thải rắn để xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn hoặc nhà máy xử lý chất thải bằng các công nghệ được quy định tạiNghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi  trường, Thông  tư  số  02/2022/TT-BTNMT  ngày  10/01/2022  của  Bộ  Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan. Trường hợp, vượt quá thẩm quyền đề nghị UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa phối hợp triển khai thực hiện.

 

Phòng HTKT&QLN

Lượt xem:  17 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.