Triển khai Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên người lao động” (20/05/2024)
Thực hiện Công văn số 130/CV-CĐVC ngày 15/5/2024 của Công đoàn viên chức tỉnh Đăk Nông về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên người lao động”. Theo đó, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị các công đoàn cơ sở(CĐCS) triển khai, thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

.Trin khai Cuc thisâu rng trong đoàn viên, ngưi lao đng nhm to không khí sôi ni, hào hng, thu hút đông đo đoàn viên, ngưi lao đng tham gia tìm hiu vtchc công đoàn Vit Nam; truyn thng 95 năm xây dng và trưng thành ca tchc Công đoàn Vit Nam và nhngđóng góp to ln ca tchc Công đoàn Vit Nam trong xây dng, phát trin kinh tế-xã hi đt nưc

 

1. Triển khai Cuộc thi sâu rộng trong đoàn viên, người lao động nhằm tạo không khí sôi nổi, hào hứng, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia tìm hiểu về tổ chức công đoàn Việt Nam; truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

2. Vận động, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia Cuộc thi, phấn đấu mỗi CĐCS có từ 30% trở lên đoàn viên, người lao động; 100% CĐCS tham gia.

3.Thời gian thi

Có 03 đợt thi, mỗi đợt tương đương 01 tuần. cụ thể:

  • Tuần 1: Từ 08h ngày 10/5 đến 23h ngày 17/5/2024
  • Tuần 2: Từ 06h ngày 18/5 đến 23h ngày 25/5/2024
  • Tuần 3: Từ 08h ngày 26/5 đến 23h ngày 02/6/2024

4. Hình thức

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên cổng thông tin Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ: http://congdoanvietnam.org

 

 

Văn phòng

Lượt xem:  54 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web