Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (04/06/2024)
Ngày 04/06/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1228/SXD-VP gửi Các phòng và đơn vị thuộc Sở về việc tiếp tục tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đăk Nông tại Công văn số 3049/UBND - KT ngày 31/5/2024 về tiếp tục tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trên cơ sở, Lãnh đạo Sở đề nghị các Trưởng phòng và Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” với Chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do mình quản lý thực hiện nghiêm “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Nhận được Công văn này, đề nghị các phòng và đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện.


 

 

Văn phòng

Lượt xem:  24 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web