Triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019
Triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (14/11/2019)
Ngày 12/11/2019, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã ban hành công văn số : 2019 /BCĐ-AIDS gửi : Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, phòng chống
HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm các huyện/thị xã; Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh về việc Triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

Theo đó, Ban chỉ đạo cấp tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm các huyện/thị xã (gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp huyện) và các Sở, Ban, Ngành liên quan triển khai thực hiện Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 với những nội dung như sau:

1. Đối với Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm các huyện/thị xã:

Chỉ đạo ngành Y tế chủ trì và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động của Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019, thời gian triển khai từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2019.

 Chỉ đạo và hướng dẫn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm xã, phường, thị trấn tổ chức các cuộc mít tinh diễu hành hoặc các sự kiện thích hợp tại các xã/phường/thị trấn nhằm hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019, thời gian tổ chức lễ mít tinh và diễu hành tại các xã/phường/thị trấn đồng loạt tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút chủ nhật, ngày 01 tháng 12 năm 2019.

 Giao cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm huyện Đắk R’lấp tổ chức điểm của tỉnh về Lễ mít tinh và diễu hành quần chúng nhân dân (vào lúc 7 giờ 30 phút, chủ nhật ngày 01 tháng 12 năm 2019), địa điểm mít tinh tổ chức tại trung tâm huyện.

 Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện/thị xã phối hợp với các đơn vị, ban, ngành liên quan xây dựng các chuyên mục, phóng sự về Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ưu tiên thời lượng phát sóng tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương trong thời gian từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2019.

2. Đối với Sở Y tế:

 Chủ trì và phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các đơn vị có liên quan trong việc chỉ đạo và tổ chức triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

 Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông thực hiện chiến dịch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

 Chỉ đạo các đơn vị trong ngành Y tế tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS (01/12).

  Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo cho Ủy ban quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm (Bộ Y tế-Cục Phòng chống HIV/AIDS), Ban chỉ đạo cấp tỉnh về toàn bộ kết quả hoạt động Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Phối hợp với Sở Y tế và các Ban, Ngành, Đoàn thể và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

 Lồng ghép nội dung xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, trường học văn hóa, đơn vị văn hóa với công tác phòng chống HIV/AIDS; xây dựng gia đình, làng, thôn, bon, xã, phường, thị trấn, trường học, khu dân cư điển hình về phòng, chống HIV/AIDS.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông:

 Căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị phối hợp với ngành Y tế xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, đưa tin, bài về các hoạt động Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

Tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống AIDS (01/12).

 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Tổ chức lồng ghép các hoạt động Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

 Phối hợp với ngành Y tế triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS như: Chỉ đạo các trường học tổ chức buổi ngoại khóa chuyên đề về phòng, chống HIV/AIDS; huy động các em học sinh tham gia Lễ mít tinh hưởng ướng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương.

7. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:

  - Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tham gia tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

 - Chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS thiết thực, có ý nghĩa và phù hợp với tình hình của từng huyện/thị xã và xã/phường/thị trấn.

 8. Các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị liên quan khác:

Phối hợp với Sở Y tế tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

Treo băng rôn hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

9. Kinh phí thực hiện:

Đối với Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật): Sử dụng nguồn kinh phí địa phương cấp về phòng, chống HIV/AIDS để thực hiện giám sát, hỗ trợ triển khai Tháng Hành động tại các địa phương.

 Đối với UBND các huyện/thị xã và UBND xã/phường/thị trấn: Sử dụng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số Trung ương cấp năm 2019 cấp cho Trung tâm Y tế các huyện/thị xã và sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp khác hỗ trợ cho các hoạt động triển khai hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt tại các xã/phường/thị trấn trọng điểm có tổ chức Lễ mít tinh diễu hành quần chúng.        

10. Chế độ báo cáo:

10.1. Đối với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh:

 Giao Sở Y tế chủ trì (hoặc ủy quyền cho Cơ quan chuyên môn thường trực phòng chống AIDS-Trung tâm Kiểm soát bệnh tật): Sau khi kết thúc Tháng Hành động có trách nhiệm đánh giá, tổng hợp toàn bộ các báo cáo từ Ban Chỉ đạo cấp huyện, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh gửi về Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (Bộ Y tế) trước ngày 20/12/2019.

10.2. Đối với Ban Chỉ đạo cấp huyện:

Có trách nhiệm đánh giá, tổng hợp và báo cáo toàn bộ các hoạt động của Tháng Hành động trên địa bàn huyện/thị xã gửi về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (Sở Y tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông) trước ngày 15/12/2019  để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (Bộ Y tế)./.

 

Văn phòng Sở

Lượt xem:  83 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
128,726
Trong ngày: 23
Trong tháng: 6,826
Trong năm: 52,518
.