Phổ biến Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng (16/09/2019)
Ngày 16/8/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019.

Theo đó, nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tại “Điều 6. Chế độ và trách nhiệm giám sát thi công xây dựng công trình”, “Điều 9. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng”, “Điều 13. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP”, “Điều 14. Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng”, “Điều 15. Trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng”, “Điều 18. Kiểm định xây dựng” và thay thế phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

Để thực hiện công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng đảm bảo theo quy định hiện hành, Sở Xây dựng đề nghị các Cơ quan, đơn vị  triển khai thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BXD nêu trên (Chi tiết Thông tư tại trang Wed http://www.xaydung.gov.vn hoặc http://sxd.daknong.gov.vn).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc các Cơ quan, đơn vị gửi ý kiến về Sở Xây dựng để tổng hợp, đề xuất Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết./.

 

Chi cục Giám định xây dựng

Lượt xem:  88 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
..