Tuyên truyền thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giải đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (30/10/2019)
Ngày 21/10/2019, Sở Thông tin & Truyền thông Đăk Nông đã ban hành kế hoạch số 67/KH-STTTT về việc kế hoạch tuyên truyền thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giải đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Xem nội dung chi tiết tại đây: 

Văn phòng Sở

Lượt xem:  133 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
..