Tuyên truyền Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (23/09/2019)

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.Ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Trong đó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  thực hiện ngay các giải pháp, cụ thể:
- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.
- Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.
Để triển khai các nội dung của Chỉ thị số 10/CT-TTg và chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Kế hoạch số 474/KH-UBND ngày 11/9/2019,  Sở Xây dựng đã xây dựng Kế hoạch số 1697/KH-SXD ngày 19/9/2019 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây  gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc./. 

Xem chi tiết nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg tại đây

Văn phòng Sở

Lượt xem:  117 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
..