Tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Sở Xây dựng
Tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Sở Xây dựng (13/12/2019)
Ngày 12/12/2019, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 2338/TB-SXD về việc Tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Sở Xây dựng.

Thực hiện chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Về việc tăng cường hiệu quả khia thác, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Để tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao Chỉ số  cải cách hành chính của tỉnh. Lãnh đạo Sở yêu cầu các Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm các vấn đề sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 23/1/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử tỉnh Đắk Nông.

2. Chủ động rà soát các quy trình nội bộ của  đơn vị khi có sửa đổi, bổ sung các quy trình TTHC và cập nhật kịp thời lên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh để phục vụ tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng đúng quy định;  Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình xử lý hồ sơ hành chính tại đơn vị mình thông qua hệ thống nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết các vướng mắc phát sinh.

3. Chủ động rà soát và đăng ký danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính có số lượng hồ sơ giao dịch nhiều, thường xuyên và liên tục.

4. Chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  qua dịch vụ bưu chính công ích.

 Nhận được Thông báo này đề nghị các Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Văn phòng Sở

Lượt xem:  97 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
.
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
128,566
Trong ngày: 226
Trong tháng: 6,666
Trong năm: 52,358
.