Cải cách hành chính
Tuyên truyền chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính 14/06/2024

Ngày 03/06/2024, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 3074/UBND-PNC về việc triển khai thực hiện Công văn số 3701/VPCP-KSTT ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ

Triển khai thực hiện tăng cường công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 08/05/2024

Ngày 05/5/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 925/SXD-TTr gửi Các phòng, đơn vịthuộc SởXây dựng tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện tăng cường công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng 15/04/2024

Ngày 05/04/2024 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

Thông báo triển khai thực hiện việcthu phí, lệ phí trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông 28/03/2024

Ngày 28/3/2024 Sỏ Xây dựng đã ban hành Công văn số 585/TB-SXD về việc triển khai thực hiện việcthu phí, lệ phí trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông

Kế hoạch cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại Sở Xây dựng năm 2024 26/03/2024

Ngày 26/3/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 567/KH-SXD về việc kế hoạch cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại Sở Xây dựng năm 2024

Thông báo Kết quả họp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại Sở Xây dựng năm 2024 26/03/2024

Ngày 26/03/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo 568/TB-SXD về việc thông báo Kết quả họp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại Sở Xây dựng năm 2024

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2024 11/03/2024

Ngày 07/3/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 422/BC-SXD về việc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2024

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2024 11/03/2024

Ngày 8/3/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 438/SXD-QHKT&PTĐT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2024

Các bài viết khác
Trang 1 trên tổng số 5 1 2 3 4 5
Xem theo ngày :
Liên kết web