Cải cách hành chính
Báo cáo Sơ kết thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 26/08/2021

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở chú trọng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai các nội dung của kế hoạch công tác cải cách hành chính, góp phần vào việc duy trì sự thông suốt và hiệu quả trong hoạt động quản lý ngành. Từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát và đề xuất cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ không phù hợp thuộc lĩnh vực thẩm định, cấp giấy phép xây dựng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ công việc tại đơn vị và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính với Trung tâm Hành chính công. Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản nội bộ, nâng cấp hệ thống mạng internet, đảm bảo việc vận dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác.

Kế hoạch Cải cách hành chính SởXây dựng giai đoạn 2021 -2025 25/08/2021

Thực hiệnQuyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025. Ngày 25/8/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 1593/SXD-VP về Cải cách hành chính SởXây dựng giai đoạn 2021 -2025.

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Sở Xây dựng. 21/05/2021

Thực hiện kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh Đăk Nông ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2021. Ngày 21/5/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 870/KH-SXD về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021. 13/05/2021

Ngày 22/4/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021.

Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2021 tại Sở Xây dựng. 16/04/2021

Ngày 15/4/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 662/KH-SXD về kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2021.

UBND tỉnh ĐăkNông công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 16/03/2021

Ngày 12/3/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021. Trong đó có 1.579 TTHC thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh; 39 TTHC thực hiện tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện; 57 TTHC thực hiện tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, huyện, xã ; 231 TTHC thực hiện tiếp nhận tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện; 12 TTHC thực hiện tiếp nhận tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện, UBND cấp xã; 109 TTHC thực hiện tiếp nhận tại bộ phận một cửa UBND xã.

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố. 02/03/2021

Ngày 08/02/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND về công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý I năm 2021 26/02/2021

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở chú trọng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai các nội dung của kế hoạch công tác cải cách hành chính, góp phần vào việc duy trì sự thông suốt và hiệu quả trong hoạt động quản lý ngành. Từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát và đề xuất cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ không phù hợp thuộc lĩnh vực thẩm định, cấp giấy phép xây dựng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ công việc tại đơn vị và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính với Trung tâm Hành chính công. Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản nội bộ, nâng cấp hệ thống mạng internet, đảm bảo việc vận dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng 03/02/2021

Ngày 08/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết web
.
chich.info