Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch thông tin tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2020 06/01/2020

Ngày 03/1/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về việc thông tin tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Cập nhật quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng 13/12/2019

Ngày 12/12/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 2332/SXD-VP gửi Các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở về việc cập nhật quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Sở Xây dựng 13/12/2019

Ngày 12/12/2019, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 2338/TB-SXD về việc Tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Sở Xây dựng.

Cải cách hành chính gắn với trách nhiệm đội ngũ cán bộ 18/11/2019

Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy vừa tổng kết thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) giai đoạn 2016-2020”.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9 năm 2019 tại Sở Xây dựng. 12/11/2019

Ngày 30/9/2019, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 1756/TB-SXD về tổng hợp thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9 năm 2019. Trong đó, tuyên truyền, chỉ đạo những văn bản của cấp có thẩm quyền về triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2019 tại Sở Xây dựng. 12/11/2019

Ngày 02/7/2019, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 1164/TB-SXD về tổng hợp thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2019. Trong đó, tuyên truyền, chỉ đạo những văn bản của cấp có thẩm quyền về triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019.

Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019. 12/11/2019

Ngày 18/1/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 118/SXD-VP gửi các trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019 tại đơn vị.

Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2019 12/11/2019

Ngày 26/12/2018, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch số 2308/KH-SXD về kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, Sở Xây dựng đã đề ra 7 nội dung chính cụ thể:

Cải cách thủ tục hành chính: Lợi cả đôi đường 22/05/2019

Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính được Chính phủ quan tâm nhiều nhất, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đến nay cả nước đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 6.800 dòng hàng trong tổng số gần 10.000 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm hơn 3.400/6.200 điều kiện kinh doanh; tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương trên 6.300 tỷ đồng…

Kế hoạch thực hiện quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 24/04/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

 
Tin Video
Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
79,783
Trong ngày: 127
Trong tháng: 3,575
Trong năm: 3,575