Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 (08/01/2020)
Ngày 12/12/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 2342/BC-SXD về việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây: 

Thanh tra Sở

Lượt xem:  146 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web
.