Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 2/2020. (14/05/2020)
Ngày 13/5/2020, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tỉnh Đăk Nông đã ban hành Thông báo số 780/TB-HĐXCCC về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 2/2020.

 

Theo đó, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng thông báo đến các cá nhân có nhu cầu tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

1. Thời gian sát hạch: Ngày 28/5/2020 (thứ 5).

2. Địa điềm sát hạch: Tại Sở Xây dựng Đắk Nông

- Số 3 Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

3. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề: theo quy định tại Khoản 14, Điều 1, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

4. Địa điểm nộp hồ sơ: tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông – Số 01 đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

5. Hạn chót nhận hồ sơ: đến 15h00 chiều ngày 21/5/2020 (thứ 5). 6. Mức thu phí, lệ phí: - Lệ phí nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD: 150.000 đồng/01 bộ hồ sơ (nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông). - Chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD: 450.000 đồng/ 01 lĩnh vực sát hạch (nộp tại thời điểm thi sát hạch).

7. Lưu ý:

- Các cá nhân có nhu cầu tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong quá trình làm hồ sơ phải ghi chính xác tên các lĩnh vực mà mình cần xin cấp chứng chỉ (có phụ lục kèm theo).

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP, được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http//www.xaydung.gov.vn.

Phòng Kinh tế & QLHĐXD

Lượt xem:  388 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
..