Thông báo, mời tham gia Hội thảo tập huấn công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. (09/12/2020)
Ngày 09/12/2020 Sở Xây dựng vừa có văn bản số 2217/SXD-KT&QLHĐXD về việc thông báo, mời tham gia Hội thảo
tập huấn công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6288/UBND-KTN ngày 4/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v giao tham gia Hội thảo tập huấn công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng.

Sở Xây dựng Đắk Nông thông báo, mời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh biết, tham gia Hội thảo tập huấn công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng năm 2020, tại thành phố Đà Nẵng theo Công văn số 5767/BXD-VP ngày 01/12/2020.

Thông tin các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh đăng ký theo Phụ lục kèm theo Công văn số 5767/BXD-VP ngày 01/12/2020 Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng Đắk Nông thông báo, mời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thảo tập huấn công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng năm 2020.

Phòng Kinh tế & QLHĐXD

Lượt xem:  198 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.