Thông báo tổ chức công bố Quyết định thanh tra. (02/04/2021)
Ngày 02/4/2021, Đoàn Thanh tra số 43 Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 587/TB-ĐTT về thông báo tổ chức công
bố Quyết định thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Sở Y tế tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư.

 

Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-SXD, ngày 26/3/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông về việc Thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình do Sở Y tế tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra thông báo đến đơn vị để được biết nội dung, kế hoạch công bố Quyết định thanh tra tại đơn vị, như sau:

1. Nội dung: Tổ chức công bố Quyết định thanh tra.

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 05/4/2021.

- Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Đắk Nông.

3. Thành phần:

- Lãnh đạo Sở Xây dựng.

- Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Nông.

- Đoàn thanh tra.

- Đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) mời các tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự họp công bố quyết định thanh tra.

Nhận được văn bản này, Trưởng Đoàn thanh tra đề nghị đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) đơn vị chuẩn bị nội dung, báo cáo kết quả đầu tư xây dựng của đơn vị theo Đề cương Đoàn thanh tra đã gửi cho đơn vị. Đồng thời bố trí, sắp xếp thời gian; mời tổ chức, cá nhân có liên quan theo thành phần nêu trên dự họp, để buổi công bố quyết định thanh tra đạt kết quả./. 

Thanh tra Sở

Lượt xem:  270 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.