Tổng hợp, tiếp nhận thông tin về khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp (23/09/2021)
Ngày 21/9/2021, Sở Xây dựng đã c ban hành văn bản số 1763/SXD-QHKT&PTĐT về việc phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trực tuyến.

Xem nội dung chi tiết tại đây:

Lượt xem:  119 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web