Tăng cường quản lý về phòng cháy, chữa cháy trong đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. (15/10/2021)
Ngày 08/10/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1918/SXD-CCGĐ gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh;Ban quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh;Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường quản lý về phòng cháy, chữa cháy trong đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện Kế hoạch số 680/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 15/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Qua rà soát thống kê của Công an tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 1539/CAT-PC07 ngày 21/9/2021 v/v thống kê tình trạng cấp nước PCCC đô thị, khu công nghiệp và quy hoạch phát triển cấp nước PCCC đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 thì hiện nay một số đô thị trên địa bàn tỉnh đã có một số họng lấy nước PCCC đô thị bị hư hỏng và một số vị trí lấy nước từ nguồn ao, hồ, kênh mương không đáp ứng được yêu cầu lấy nước.

Vì vậy để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 680/KH-UBND và khắc phục tình trạng cấp nước PCCC đô thị, khu công nghiệp hiện nay, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện và thành phố Gia Nghĩa, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh và các chủ đầu tư tổ chức khắc phục tình trạng hư hỏng họng lấy nước PCCC đô thị và một số vị trí lấy nước không đáp ứng được yêu cầu lấy nước PCCC, đồng thời tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong quản lý phát triển hạ tầng đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng như sau:

1. Rà soát hiện trạng sử dụng, hoạt động của các họng cấp nước phòng cháy chữa cháy tại các Khu công nghiệp, đô thị, khu dân cư, các khu vực (bến) lấy nước để cung cấp cho yêu cầu chữa cháy trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế kịp thời các họng lấy nước bị hư hỏng; lắp đặt bổ sung kịp thời để đáp ứng cho yêu cầu cấp nước chữa cháy trong trường hợp không đảm bảo về số lượng và lưu lượng theo quy định quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về phòng cháy, chữa cháy. Báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 10/12 về Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Tuân thủ đầy đủ quy định QCVN 06:2021/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình ban hành kèm theo Thông tư số 02/20214/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng và các tiêu chuẩn hiện hành về phòng cháy, chữa cháy trong quy hoạch xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, cấp giấy phép xây dựng xây dựng công trình.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh và các chủ đầu tư tổ chức thực hiện./.

Chi Cục giám định Xây dựng

Lượt xem:  54 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.
chich.info