Thư kêu gọi tài trợ kinh phí lập quy hoạch chung xây dựng Khu phức hợp – Nghỉ dưỡng – Sân Golf Tà Đùng Đắk Nông tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong (09/11/2021)
Ngày 04/11/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2142/SXD-QHKT&PTĐT gửi Các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân về việc kêu gọi tài trợ kinh phí lập quy hoạch chung xây dựng Khu phức hợp – Nghỉ dưỡng – Sân Golf Tà Đùng Đắk Nông tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong

 

Thực hiện Công văn số 6177/UBND-KTN, ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc lập quy hoạch chung khu vực Tà Đùng tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong. Sở Xây dựng Đắk Nông được giao nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch chung Khu phức hợp – Nghỉ dưỡng – Sân Golf Tà Đùng Đắk Nông tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong với quy mô khoảng 23.500ha để làm cơ sở quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, kêu gọi đầu tư theo đúng quy định.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Khoản 2 Điều 19 của Luật Xây dựng năm 2021 thì nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh Đắk Nông có công văn số 5872/UBND-KTN về việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch theo đó thống nhất việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn vốn tài trợ để triển khai thực hiện việc lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị làm cơ sở để quản lý đất đai, quản lý xây dựng và kêu gọi đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, nông thôn.

 Để huy động các nguồn lực của xã hội tham gia vào quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội, Sở Xây dựng thông báo kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp tài trợ nguồn kinh phí để tổ chức lập quy hoạch chung Khu phức hợp – Nghỉ dưỡng – Sân Golf Tà Đùng Đắk Nông tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong với nội dung chính như sau:

          1. Tên đồ án: Quy hoạch chung xây dựng khu vực Tà Đùng tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông với quy mô khoảng 23.500ha.

          2. Dự kiến kinh phí lập quy hoạch:

STT

Nội dung

Chi phí

(triệu đồng)

Ghi chú

1

Lập nhiệm vụ quy hoạch chung

550

Căn cứ Thông tư 20/2021/TT-BXD, ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng

2

Lập đồ án quy hoạch chung

13.250

3

Chi phí khác

1.500

4

Chi phí khảo sát lập quy hoạch

5.000

 

Tổng

 

18.800

 

 

Tổng kinh phí dự kiến là: 18.800.000.000 đồng (bằng chữ: Mười tám tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).        

3. Các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân tham gia tài trợ kinh phí lập quy hoạch gửi văn bản đề xuất về Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông tin mời gọi nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (Sở Xây dựng sẽ thông báo dừng tiếp nhận kinh phí tài trợ khi đã có các doanh nghiệp, cá nhân tài trợ đủ kinh phí lập quy hoạch).

(Địa chỉ: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, số 03, đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông)

4. Các yêu cầu liên quan tài đến việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch:

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch, đơn vị tư vấn được chọn và nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch được lựa chọn các hình thức ký kết hợp đồng mà pháp luật không cấm. Đảm bảo việc tài trợ là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. Định mức kinh phí lập quy hoạch phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông thông báo nội dung trên để các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước được biết và tham gia tài trợ kinh phí lập quy hoạch chung xây dựng Khu phức hợp – Nghỉ dưỡng – Sân Golf Tà Đùng Đắk Nông tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Trân trọng cảm ơn./.

Phòng QHKT&PTĐT

Lượt xem:  82 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.
chich.info