Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (05/04/2023)
Ngày 04/04/2023, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030"

 

Với mục đích thông qua cuộc thi giúp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và quần chúng Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mình về vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số và những giá trị, lợi ích mang lại cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Giúp người dân nhận thấy việc áp dụng công nghệ là dễ dàng, thiết thực, hữu ích trong đời sống;  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, đa dạng
hóa các hình thức trong công tác phổ biến, tuyên truyền các nội dung về Đề án 06. Tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện Đề án 06.

Yêu cầu cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, phù hợp với các đối tượng dự thi; Công tác triển khai tuyên truyền cuộc thi kịp thời, hiệu quả, thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và quần chúng Nhân dân trong tỉnh.

Tên gọi của Cuộc thi: Cuộc thi “Tìm hiểu về Đề án 06”.

Đối tượng dự thi: Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;  Thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia cuộc thi.

Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh

Nội dung thi

Nội dung thi gồm các câu hỏi liên quan đến mục đích, ý nghĩa và những nội dung trọng tâm của Đề án 06 như: Ứng dụng VNeID, mã QR, 25 dịch vụ công thiết yếu, thẻ căn cước công dân, thiết bị đọc QR code, chíp trên thẻ, phương pháp tuyên truyền, thực hiện, hướng dẫn người dân triển khai các nội dung Đề án 06.

Thời gian và hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến; Cuộc thi dự kiến được tổ chức trong tháng 4/2023 đến hết tháng 7/2023 được chia thành 8 kỳ thi; Mỗi kỳ thi, người tham gia thi sẽ trả lời 05 câu hỏi, gồm 04 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số người trả lời đúng trong mỗi kỳ thi. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ có 04 đáp án, người dự thi chọn 01 đáp án đúng nhất.  

 Cách thức dự thi

Người tham dự cuộc thi trực tiếp sử dụng máy tính hoặc điện thoại của mình truy cập vào đường link được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Nông (https://congan.daknong.gov.vn/) và làm theo hướng dẫn.

Người tham dự cuộc thi điền các thông tin cá nhân theo mẫu, bao gồm: Tên, địa chỉ nơi cư trú hiện tại, số điện thoại, đơn vị công tác (nếu có) và trả lời đầy đủ các câu hỏi.

 Mỗi người tham gia trả lời một bài dự thi và sử dụng Họ và tên của mình.

Mỗi kỳ thi, người tham gia thi sẽ trả lời 05 câu hỏi, gồm 04 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia thi trong kỳ thi đó. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ có 04 đáp án, người dự thi chọn 01 đáp án đúng nhất, mỗi đáp án đúng được tính 01 điểm, tổng số điểm của bài dự thi cho 04 câu trả lời đúng là 04 điểm; tổng thời gian trả lời câu hỏi trong mỗi kỳ thi là 10 phút.

Xét giải thưởng mỗi kỳ thi

Ban tổ chức căn cứ vào tổng số điểm bài dự thi trong kỳ; đáp án câu hỏi dự đoán số người tham gia trong kỳ thi và thời gian nộp bài dự thi để làm căn cứ xét giải thưởng của bài dự thi đó.

- Thứ tự giải thưởng nhất, nhì, ba trong một kỳ thi được căn cứ vào tổng số điểm trả lời 04 câu hỏi trắc nghiệm cao trong một kỳ thi.

- Khi có nhiều bài dự thi có tổng số điểm bằng nhau, Ban Tổ chức căn cứ vào câu hỏi dự đoán số người tham gia trong mỗi kỳ thi và thời gian nộp bài dự thi để xét giải thưởng cho bài dự thi đó; cụ thể:

+ Trường hợp có nhiều bài dự thi có tổng số điểm bằng nhau, thì bài dự thi nào có câu trả lời dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất số người tham gia trong kỳ thi đó để xét giải thưởng cho bài dự thi;

+ Trường hợp có nhiều bài dự thi có tổng số điểm bằng nhau và có câu trả lời dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất số người tham gia trong kỳ thi đó trùng nhau thì căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi để xét giải thưởng cho bài dự thi;

 - Kết quả dự thi mỗi kỳ thi sẽ được công bố sau khi kết thúc một kỳ thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức trao thưởng cho cá nhân đạt giải.

- Cá nhân đạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân để Tổ Thư ký Cuộc thi liên hệ, trao thưởng và được cấp chứng nhận giải thưởng.

Xét giải thưởng toàn cuộc thi

Ban tổ chức căn cứ vào tổng số điểm các bài dự thi trong các kỳ thi của người tham gia dự thi và có tổng thời gian trả lời bài thi trong các kỳ thi thấp nhất để xét giải thưởng nhất, nhì, ba toàn cuộc thi cho người dự thi.

Cá nhân đạt giải được trao thưởng và được cấp chứng nhận giải thưởng.

Cơ cấu, giá trị giải thưởng

* Giải thưởng mỗi kỳ thi

- 01 giải Nhất, trị giá 1.000.000 đồng

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 700.000 đồng.

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

* Giải thưởng toàn cuộc thi

- 01 giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Xem nội dung chi tiết Kế hoạch tại đây:

 

 

 

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  155 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web