Thông báo danh sách thi sát hạchcấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3/2023 (11/07/2023)
Ngày 10/7/2023,Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng thông báo danh sách thi sát hạchcấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3/2023

 

Theo đó, Trên cơ sở thống nhất ý kiến của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

1. Thời gian sát hạch: Ngày 13/7/2023 (thứ 5).

- Buổi sáng:

Ca 1: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút.

Ca 2: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút.

Ca 3: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút.

Ca 4: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút.

Ca 5: Bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút.

Ca 6: Bắt đầu lúc 10 giờ 00 phút.

Ca 7: Bắt đầu lúc 10 giờ 30 phút.

Ca 8: Bắt đầu lúc 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều:

Ca 1: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút.

Ca 2: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút.

Ca 3: Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút.

Ca 4: Bắt đầu lúc 15 giờ 00 phút.

Ca 5: Bắt đầu lúc 15 giờ 30 phút.

Ca 6: Bắt đầu lúc 16 giờ 00 phút.

Ca 7: Bắt đầu lúc 16 giờ 30 phút..

Địa điểm: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông - Số 3 Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2. Lưu ý:

- Thời gian cụ thể của từng cá nhân tham gia sát hạch như sau (có danh sách kèm theo) .

- Các cá nhân tham dự sát hạch kiểm tra các thông tin cá nhân trong danh sách, nếu có sai sót đề nghị phản hồi về Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

- Cá nhân có mặt đúng giờ để cán bộ sát hạch phổ biến, hướng dẫn nội dung, quy định liên quan đến quy chế sát hạch.

- Cá nhân mang theo giấy chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước để cán bộ sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng thi và kiểm tra lại các thông tin cá nhân tại danh sách tham dự sát hạch.

- Trường hợp vắng mặt coi như kết quả sát hạch không đạt.

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http//www.xaydung.gov.vn.

  * Để biết thêm thông tin, đề nghị cá nhân liên hệ với ông Nguyễn Văn Đức, số điện thoại: 0984.009.379

Phòng KT&QLHĐXD

Lượt xem:  61 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.