Đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của công chức thuộc Sở Xây dựng năm 2023 (15/08/2023)
Ngày 01/8/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 1399/KH-SXD về việc Đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của công chức thuộc Sở Xây dựng năm 2023.

 

Với mục đích đánh giá khách quan chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của công chức. Thông qua đó, nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức; Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Yêu cầu: Tổ chức thực hiện công tác khảo sát, đo lường đảm bảo khoa học, khách quan, phù hợp với điều kiện, nguồn lực và tình hình thực tế tại Sở; Phản ánh thực tế chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công và tình hình phối hợp với các cơ quan trong tỉnh nhằm tham mưu thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức thuộc Sở.

Phạm vi khảo sát:  Sở Xây dựng thực hiện việc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân trên dịa bàn tỉnh đối với việc giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của công chức thuộc Sở;  Thời gian khảo sát  Từ ngày 27/7/2023 đến ngày 27/10/2023.

Đối tượng khảo sát là người dân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh; Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phương pháp thực hiện: Công tác khảo sát thu thập ý kiến được thực hiện bằng phương pháp khảo sát trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công, qua đường bưu điện, mạng xã hội zalo và trực tuyến tại trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tại địa chỉ: www.sxd.daknong.gov.vn

Sở Xây dựng khảo sát đối với các thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ đăng ký giải quyết của tổ chức, công dân và tình hình phối hợp với các cơ quan trong tình trong quá trình thực thi công vụ của công chức thuộc Sở,  tải phiếu khảo sát tại đây

Giao Văn phòng: Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện kế hoạch này, phối hợp với phòng, đơn vị trực thuộc nhằm tổng hợp số liệu, hồ sơ biểu mẫu, báo cáo kết quả thống kê theo yêu cầu; Tham mưu, phối hợp để tổng hợp phiếu đánh giá khi các tổ chức, cá nhân đến Trung tâm hành chính công, thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Rà soát, lập danh sách địa chỉ liên hệ của các tổ chức, cá nhân có liên hệ công tác với Sở từ ngày 01/01/2023 đến 31/7/2023, gởi về Văn phòng trước ngày 05/8/2023 để gởi thông tin đánh giá.

 

 

 

 

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  10 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.