Tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh (10/05/2024)
Ngày 10/5/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 980/SXD-VP gửi Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về việc tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh

 

Theo đó, Lãnh đạo Sở yêu cầu các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, như sau:

- Tuyên  truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; người thân trong gia đình, người quen, biết để nâng cao ý thức tự giác chấp hành.

- Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia cuộc thi để nâng cao nhận thức, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong xã hội qua đó mọi người đều hiểu rõ sự cần thiết, tầm quan trọng của pháp luật về định danh và xác thực điện tử, tính ưu việc của Luật căn cước năm 2023 (Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” do Cục Cảnh sát  QLHC về TTXH- Bộ Công an và Công an tỉnh tổ chức  được công bố trên Website: canhsatquanlyhanhchinh.gov.vn; ứng dụng định danh điện tử VNeID.

- Thời gian tham gia cuộc thi: Trên ứng dụng VNeID (hình thức trắc nghiệm) bắt đầu từ tháng 5/2024 đến hết 15/8/2024; đối với cuộc thi viết bắt đầu từ tháng 4/2024 đến hết ngày 10/7/2024

Đề nghị các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện.

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  293 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web