Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng hệ thống thông tin trọng yếu (15/05/2024)
Ngày 14/5/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1019/SXD-VP gửi các phòng, đơn vị thuộc Sở về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng hệ thống thông tin trọng yếu.

 

Theo đó, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng và đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở quán triệt, thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin dữ liệu cá nhân trên không gian mạng; thường xuyên cập nhật, thực hiện nghiêm các thông báo, cảnh báo của cơ quan chuyên trách về các loại hình tấn công mạng, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nguy cơ mất an ninh mạng, thông tin dữ liệu cá nhân.

3. Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng đơn vị trực thuộc Sở tổ chức rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn về bảo vệ an ninh mạng, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc chấp hành, thực hiện nghiêm túc trong toàn đơn vị; cử cán bộ công chức chuyên trách công nghệ thông tin, an ninh mạng tại đơn vị tham gia tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tấn công mạng và ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng, đáp ứng năng lực, yêu cầu bảo vệ an ninh mạng và bí mật nhà nước trên không gian mạng; tham mưu kinh phí đầu tư về công nghệ, hệ thống kỹ thuật đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định, tránh tình trạng tập trung chuyển đổi số mà thiếu sự quan tâm tới công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

4. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có xử lý dữ liệu cá nhân, đặc biệt là dữ liệu cá nhân nhạy cảm thường xuyên kiểm tra, đánh giá đảm bảo an ninh trong hoạt động xử lý. Xử lý nghiêm các hành vi chuyển giao, mua bán dữ liệu cá nhân trái phép. Trong trường hợp phát hiện xảy ra vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân thông báo cho cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân - Bộ Công an để phối hợp xử lý. Nếu để xảy ra sai phạm, xem xét trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin, cán bộ, nhân viên phụ trách và các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nhận được Công văn  này, đề nghị các phòng và đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các phòng và đơn vị thuộc Sở kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở (thông qua Văn phòng) để tổng hợp trình Lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo.

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  76 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web