Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị (12/10/2023)
Ngày 11/10/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1978/SXD-QHKT&PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị.

 

Ngày 08/9/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị. Nội dung của Thông tư số 06/2023/TT-BXD hướng dẫn về nội dung, hồ sơ, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố và lưu trữ chương trình phát triển đô thị.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa triển khai thực hiện các nội dung tại Thông tư số 06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc báo cáo UBND tỉnh (nếu vượt thẩm quyền).

Sở Xây dựng báo để UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa triển khai thực hiện.

 

CV số 1978/SXD_QHKT&PTĐT

Lượt xem:  3,994 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.