Triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 03/7/2019 v/v chủ động ứng phó thiên tai năm 2019
Triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 03/7/2019 v/v chủ động ứng phó thiên tai năm 2019 (24/07/2019)
Ngày 24/7/2019, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1302/SXD-CCGĐ gửi các Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNN; Thanh tra tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh; Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 03/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông v/v chủ động ứng phó thiên tai năm 2019.

Nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó trước những tác động của thiên tai trong mùa mưu bão năm 2019 đối với nhà ở, công trình xây, đặc biệt trong đó có các công trình dễ xảy ra sự cố, hư hỏng như: Công trình đang thi công xây dựng, công trình, nhà ở xây dựng tạm thiếu kiên cố, công trình xây dựng ở khu vực ven sông, suối, khu vực địa chất yếu, chưa ổn định,…. Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các chủ đầu tư và UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-UBND như sau:

1. Các chủ đầu tư có công trình đang thi công xây dựng

Tăng cường công tác quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng công trình xây dựng để nâng cao năng lực phòng chống thiên tai; có giải pháp gia cố tăng cường ổn định các khu vực đất yếu, khu vực đào, đắp đất có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa bão; đặt biển cảnh báo tại các khu vực nguy cơ rủi ro thiên tai (sạt lở đất, khu vực sụt lún, hố sâu,…)

Thường xuyên kiểm tra biện pháp thi công trong đó có biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn công trình và khu vực lân cận, theo dõi công tác giám sát, thi công xây dựng công trình của tư vấn giám sát và sự tuân thủ biện pháp thi công của nhà thầu thi công.

Chịu trách nhiệm theo quy định trong công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình, trong đó có biện pháp thi công công trình do nhà thầu thi công đề xuất.

2. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

Tăng cường công tác kiểm tra công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình, trong đó cần lưu ý biện pháp thi công xây dựng công trình trong mùa mưa bão. Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng vi phạm quy định trong công tác quản lý chất lượng, quản lý an toàn, vệ sinh lao động.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình, cá nhân tại địa phương về nội dung Chỉ thị số 06/CT-UBND; dự báo, cảnh báo kịp thời về tình hình thời tiết, mưa bão, các khu vực có nguyên cơ cao xảy ra thiên tai do mưa bão cho người dân được biết để chủ động và có giải pháp phòng ngừa.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các chủ đầu tư trong việc chấp hành quy định  trong công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng, đồng thời xử lý nghiêm các chủ đầu tư có vi phạm trong hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng đề nghị các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện.

Chi cục Giám định xây dựng

Lượt xem:  68 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
80,574
Trong ngày: 80
Trong tháng: 4,366
Trong năm: 4,366