Tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão
Tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão (06/08/2019)
Ngày 05/8/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 1382/SXD-HT&QLN gửi UBND các huyện, thị xã Gia nghĩa về việc tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3573/UBND-KTN ngày 29/7/2019 về việc tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn được giao quản lý cây xanh đô thị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 20/BXD-HTKT ngày 24/7/2019 của Bộ Xây dựng, đồng thời báo cáo về công tác quản lý cây xanh đô thị, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão (gửi kèm Công văn số 20/BXD-HTKT ngày 24/7/2019 của Bộ Xây dựng và phụ lục đề cường báo cáo), gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 13/8/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.

Nhận được văn bản này, đề nghị UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa triển khai thực hiện./.

Xem nội dung chi tiết tại đây: 

 

Lượt xem:  71 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
80,583
Trong ngày: 89
Trong tháng: 4,375
Trong năm: 4,375