Cập nhật quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
Cập nhật quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (13/12/2019)
Ngày 12/12/2019, Sở Xây dựng ban hành công văn số 2332/SXD-VP gửi Các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở về việc cập nhật quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

 

Căn cứ công văn số 5690/UBND-NCKSTT ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức triển khai thực hiện Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nhằm đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng  lên cổng dịch vụ công quốc gia. Lãnh đạo Sở yêu cầu các Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở:

Rà soát và hoàn thành việc cập nhật quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lên phần mềm một cửa điện tử, hoàn thành trong tháng 12/2019, để kết nối liên, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia.     

 Nhận được văn bản này đề nghị các Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Văn phòng Sở

Lượt xem:  103 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
.
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
128,556
Trong ngày: 216
Trong tháng: 6,656
Trong năm: 52,348
.