Trồng cây xanh, hoa ở các đô thị hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Trồng cây xanh, hoa ở các đô thị hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (26/12/2019)
Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc trồng cây xanh, hoa ở các đô thị hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư trên địa bàn tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị, cây xanh có hoa, thảm thực vật có hoa, tạo sự cân bằng về sinh thái và môi trường sống của cư dân đô thị, đảm bảo không khí trong lành và cảnh quan xanh, sạch, đẹp; tạo không gian đô thị hài hòa giữa công trình xây dựng và cây xanh, đặc biệt chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật liên quan về quản lý cây xanh đô thị.

2. Giao cho các ngành, đơn vị, địa phương căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tiến hành rà soát, đánh giá lại hiện trạng, ưu điểm, nhược điểm của việc trồng cây xanh và thảm thực vật có hoa trên địa bàn các huyện, thị xã, trong từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và khu, điểm du lịch, đặc biệt là 03 tuyến du lịch của Công viên địa chất Đắk Nông. Trên cơ sở đó, khảo sát thực tế, tham khảo tư vấn của các cơ quan chuyên môn, chuyên gia, nhà khoa học để tiến hành xác định các loại cây xanh và hoa phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, địa hình của từng địa phương. Lập sơ đồ quy hoạch, thiết kế các con đường hoa trọng điểm, các cửa ngõ tiếp cận đô thị, ven các hồ nước, như hồ trung tâm (Gia Nghĩa), hồ Tây (Đắk Mil), Hồ Doãn Văn (Đắk R’lấp),… các đồi hoa, vườn hoa, công viên,... tạo nét riêng biệt, đặc sắc của từng địa phương nhằm góp phần thu hút khách du lịch.

3. Giao Sở Xây dựng:

a) Tổ chức cuộc thi thiết kế các đường trồng cây có hoa, thảm thực vật tại các khu vực công viên, khu dân cư, khu công cộng, ngoài đường…ở trung tâm các huyện, thị xã Gia Nghĩa, trước mắt tập trung các huyện: Đắk R’lấp, Đắk Mil, Krông Nô và thị xã Gia Nghĩa. Trong đó, phân tích, thể hiện được các yếu tố: phù hợp với khí hậu, thời tiết, thổ nhưỡng, địa hình của mỗi vùng, đô thị; đáp ứng nhu cầu văn hóa của cộng đồng người bản địa tại mỗi vùng, đô thị; tương thích với vị trí, không gian đô thị, kiến trúc, trình độ, điều kiện phát triển của đô thị. Hoàn thành trong tháng 5/2020.

b) Chủ trì, phối hợp với Hội kiến trúc sư tỉnh tổ chức phát động cuộc thi sưu tầm các mẫu nhà đẹp ở nhiều địa hình khác nhau (địa hình bằng phẳng, địa hình đồi núi…) bằng nhiều hình thức rộng rãi (mạng xã hội) để xây dựng ngân hàng mẫu nhà đẹp phục vụ nhu cầu khai thác, tham khảo của người dân khi xây dựng nhà gắn với những con đường hoa, đồi hoa tạo phong cảnh đẹp, phù hợp địa hình.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp giống cây trồng nghiên cứu để sản xuất các cây giống phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, tương thích với vị trí, không gian đô thị, kiến trúc, trình độ, điều kiện phát triển của từng đô thị, đáp ứng nhu cầu văn hóa của cộng đồng dân cư tại mỗi vùng, đô thị. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước Quý II/2020.

5. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn TNCS HCM tỉnh, giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng cộng đồng Đắk Nông:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động, hội viên phụ nữ, nông dân, thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan, cây xanh xung quanh, đặc biệt là các khu vực trồng hoa công cộng.

b) Tổ chức phát động phong trào thi đua trồng hoa, cây có hoa trong các cơ quan, đơn vị trường học, địa điểm công cộng phù hợp với quy hoạch.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông, Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền về việc xây dựng đô thị hoa, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ngành, tổ chức, nhân dân chung tay xây dựng những con đường hoa, đồi hoa, những vườn hoa đẹp, góp phần tạo diện mạo mới cho cảnh quan đô thị của tỉnh Đắk Nông.

7. Trên cơ sở các nội dung của Chỉ thị này, các Sở, Ban, ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện; trước mắt tùy đặc thù từng ngành, địa phương sẽ xây dựng nội dung triển khai đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 trên tinh thần khuyến khích xã hội hóa, sử dụng nguồn lực hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.

8. Để sớm hình thành các tuyến đường cây xanh, cây có hoa đẹp mang tính đặc trưng của tỉnh và địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch đối với du khách; trước mắt tỉnh Đắk Nông sẽ tập trung xây dựng các tuyến đường trồng cây xanh, cây có hoa tại trung tâm các huyện, thị xã, các khu, điểm du lịch trọng điểm và tại các điểm thuộc 03 tuyến du lịch của Công viên địa chất Đắk Nông, cụ thể:

a) Đối với đô thị Gia Nghĩa: Đây là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, vừa là khu vực cửa ngõ, trung tâm của 03 tuyến du lịch Công viên địa chất Đắk Nông, trên nền tảng chung là cây xanh đô thị, thiết kế các đường hoa, đồi hoa, đồng hoa ven hồ nước, cửa ngõ đô thị, đặc biệt là đồi có công trình Tượng đài “N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936”. Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan xác định các khu vực trồng cây xanh và loại cây xanh cho phù hợp để gắn với việc phát triển đô thị, trong đó cần tập trung đầu tư để giải quyết vấn đề môi trường, sinh thái, lựa chọn màu hoa mang tính chủ đạo để tạo điểm nhấn có thẩm mỹ riêng của đô thị Gia Nghĩa - Phố thị hoa vàng, tạo ra tính độc đáo của không gian đô thị gắn với sự phát triển bền vững, cũng như tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 07/8/2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, khẩn trương làm việc với Sở Xây dựng rà soát tất cả các dự án, kế hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị trên địa bàn để xem xét, điều chỉnh, bổ sung các hạng mục liên quan đến cây xanh, thay thế cây xanh bằng các loại cây hoa tạo mỹ quan, cảnh quan đẹp tại các khu dân cư đã và đang chỉnh trang, làm vỉa hè (Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tại cuộc họp ngày 25/3/2019 – Thông báo số 221/TB-VPUBND ngày 28/3/2019). Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước Quý II/2020.

b) Đối với các đô thị khác như: thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp), thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil), thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô) và 03 tuyến du lịch của Công viên địa chất Đắk Nông, giao Ủy ban nhân dân các huyện, Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan lựa chọn cây xanh, cây có hoa phù hợp với đặc trưng thổ nhưỡng của các khu vực để triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước Quý II/2020.

c) Đối với các địa phương khác, Ủy ban nhân dân các huyện vận dụng các nội dung chỉ đạo trong Chỉ thị này để triển khai thực hiện ở địa phương mình đảm bảo phù hợp.

9. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này.

file đính kèm 

Văn phòng Sở

Lượt xem:  118 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
128,747
Trong ngày: 44
Trong tháng: 6,847
Trong năm: 52,539
.