Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật xung quanh tượng đài vào dự án: N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1). (13/07/2020)
Ngày 10/7/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1207/SXD-CCGĐ gửi Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp về hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật xung quanh tượng đài vào dự án: N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1).

 

Xem nội dung chi tiết tại đây: 

Lượt xem:  276 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web