Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ và cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng (19/10/2021)
Ngày 12/10/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành;sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ và cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng.

Theo đó, Danh mục TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ và cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

1. TTHC cấp tỉnh mới ban hành 07 TTHC bao gồm:

1.1  Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.

1.2 Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)

1.3 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III

1.4 Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III

1.5 Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

1.6 Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

1.7 Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trồng trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

2. TTHC thay thế là 30 TTHC, trong đó:  Cấp tỉnh 22 TTHC,  cấp huyện 08 TTHC.

3. TTHC sửa đổi, bổ sung cấp tỉnh: 05 TTHC.

4. TTHC cắt giảm thời gian giải quyết: 17 TTHC.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật TTHC vào Cổng Dịch vụ công quốc gia và niêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công.

Giao Sở Xây dựng xây dựng Quy trình nội bộ điện tử đối với TTHC mới ban hành; phối hợp với Viễn thông Đắk Nông cập nhật, sửa đổi Quy trình nội bộ điện tử TTHC trên Cổng Dịch vụ công tỉnh; công khai TTHC trên Trang Thông tin điện tử.

Giao UBND cấp huyện, UBND cấp xã niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Xem chi tiết tại đây.

Văn phòng

Lượt xem:  40 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.
chich.info