Thông báo danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Đắk Nông (03/08/2023)
Ngày 31/7/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 1393/TB-SXD về danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Đắk Nông

 

Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trực tuyến một phần và toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở, ban, ngành, địa phương;

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thực hiện trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đắk Nông (có phụ lục đính kèm).

Nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của các cơ quan, tổ chức, cá nhân,  Sở Xây dựng xin thông báo và khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đắk Nông đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại địa chỉ  https://dichvucong.daknong.gov.vn/.

Sở Xây dựng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết phối hợp thực hiện.

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  330 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web