Thông báo việc tổ chức khóa tập huấn về tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép do Hội Bê tông Việt Nam thực hiện (21/11/2023)
Ngày 16/11/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2338/SXD-CLCT gửi: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố Gia Nghĩa; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc tổ chức khóa tập huấn về tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép do Hội Bê tông Việt Nam thực hiện

 

Sở Xây dựng nhận được công văn số 5093/BXD-KHCN ngày 07/11/2023 của Bộ Xây dựng v/v tổ chức khóa tập huấn về tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép do Hội Bê tông Việt Nam thực hiện.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức để biết, sắp xếp cử đại diện tham gia khóa tập huấn; Kế hoạch, nội dung và các thông tin liên quan khóa tập huấn nêu tại Thông báo số 32/TB-BTVN ngày 16/10/2023 được gởi kèm công văn này.

Sở Xây dựng thông báo để các đơn vị được biết và tham gia.

File đính kèm

 

Phòng QLCLCT

Lượt xem:  195 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web