Thông báo danh sách thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1/2024 (11/03/2024)

 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về  quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-SXD ngày 23/01/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng Đăk Nông về việc Kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định 33/QĐ-HĐXCCC ngày 25/01/2024 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng;

  Trên cơ sở thống nhất ý kiến của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

1. Thời gian sát hạch: Ngày 14/3/2024 (thứ 5).

- Buổi chiều:

Ca 1: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút.

Ca 2: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút.

Địa điểm: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông - Số 3 Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2. Danh sách cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

Theo Phụ lục đính kèm

3. Lưu ý:

- Thời gian cụ thể của từng cá nhân tham gia sát hạch như sau (có danh sách kèm theo và được đăng tải trên Website: soxaydungdaknong.gov.vn).

- Các cá nhân tham dự sát hạch kiểm tra các thông tin cá nhân trong danh sách, nếu có sai sót đề nghị phản hồi về Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

- Cá nhân có mặt đúng giờ để cán bộ sát hạch phổ biến, hướng dẫn nội dung, quy định liên quan đến quy chế sát hạch.

- Cá nhân mang theo giấy chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước để cán bộ sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng thi và kiểm tra lại các thông tin cá nhân tại danh sách tham dự sát hạch.

- Cá nhân mang theo 02 ảnh màu 4x6 nền trắng chụp không quá 06 tháng (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến)

- Trường hợp vắng mặt coi như kết quả sát hạch không đạt.

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http//www.xaydung.gov.vn./.

 

Phòng KT&QLHĐXD

Lượt xem:  201 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web