Kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình trên địa bàn tỉnh. (28/08/2020)
Ngày 27/8/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1531/SXD-CCGĐ gửi: UBND các huyện, TP Gia Nghĩa; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài phát thanh và Truyền hình các huyện, thị xã Gia Nghĩa; Tập Đoàn Viễn thông Quân đội Viettel - CN Đắk Nông; Công ty viễn thông Đắk Nông; Mobiphone Đắk Nông về việc kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ; Công văn số 2593/BXDGĐ ngày 01/6/2020 của Bộ Xây dựng v/v phòng chống thiên tai đảm bảo cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa năm 2020; Công văn số 3257/UBND-KTN ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông v/v triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Ngày 05/8/2020, Sở Xây dựng Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 1339/KHSXD về thực hiện công tác phòng, chống thiên tai năm 2020. Để đảm bảo Kế hoạch phòng, chống thiên tai được thực hiện đầy đủ và có hiệu quả, Sở Xây dựng đề nghị các chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình như sau:

- Kiểm tra, rà soát hiện trạng chất lượng cột ăng ten, nhà cao tầng, các công trình công cộng trước mùa mưa bão hàng năm để có biện pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời những hư hỏng, xuống cấp công trình nhằm nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai.

- Đối với công trình tháp (trụ) viễn thông, truyền hình phải thực hiện kiểm định chất lượng công trình theo định kỳ, đảm bảo tốt công tác bảo trì công trình theo quy trình bảo trì được duyệt.

Báo cáo tình hình chất lượng công trình, công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng các công trình tháp truyền thông.

Đề nghị các chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình triển khai thực hiện và gửi báo (theo biểu mẫu đính kèm) về Sở Xây dựng trước ngày 15/9/2020 và định kỳ báo cáo trước 05/12 hàng năm để Sở Xây dựng tổng hợp, theo dõi và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng theo quy định.

 file đính kèm

Văn phòng Sở

Lượt xem:  320 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web