Tham gia cuộc thi tìm hiểu Đề án 06 (10/05/2023)
Ngày 10/5/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 783/SXD-VP gửi: các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu Đề án 06.

 

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Công văn số 2080/UBND - NC ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu Đề án 06 tỉnh.

Để đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh.  Lãnh đạo Sở đề nghị các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu Đề án 06.

1. Nội dung thi

Nội dung thi gồm các câu hỏi liên quan đến mục đích, ý nghĩa và những nội dung trọng tâm của Đề án 06 như: Ứng dụng VNeID, mã QR, 25 dịch vụ công thiết yếu, thẻ căn cước công dân, thiết bị đọc QR code, chíp trên thẻ, phương pháp tuyên truyền, thực hiện, hướng dẫn người dân triển khai các nội dung Đề án 06.

2. Thời gian và hình thức thi

- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến từ ngày 04/5/2023, được chia làm 08 kỳ thi (mỗi tuần 01 kỳ).

+ Kỳ 1: bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 04/5/2023 đến 24 giờ 00 ngày 10/5/2023.

+ Kỳ 2: bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 11/5/2023 đến 24 giờ 00 ngày 17/5/2023.

+ Kỳ 3: bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 18/5/2023 đến 24 giờ 00 ngày 24/5/2023.

          + Kỳ 4: bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 25/5/2023 đến 24 giờ 00 ngày 31/5/2023.

+ Kỳ 5: bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 01/6/2023 đến 24 giờ 00 ngày 07/6/2023.

+ Kỳ 6: bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 08/6/2023 đến 24 giờ 00 ngày 14/6/2023.

+ Kỳ 7: bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 15/6/2023 đến 24 giờ 00 ngày 21/6/2023.

+ Kỳ 8: bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 22/6/2023 đến 24 giờ 00 ngày 28/6/2023.

- Mỗi kỳ thi, người tham gia thi sẽ trả lời 05 câu hỏi, gồm 04 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số người trả lời đúng trong mỗi kỳ thi. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ có 04 đáp án, người dự thi chọn 01 đáp án đúng nhất. 

4. Cách thức dự thi

- Người tham dự cuộc thi trực tiếp sử dụng máy tính hoặc điện thoại của mình truy cập vào đường link được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Nông (https://congan.daknong.gov.vn/) và làm theo hướng dẫn.

- Người tham dự cuộc thi điền các thông tin cá nhân theo mẫu, bao gồm: Tên, địa chỉ nơi cư trú hiện tại, số điện thoại, đơn vị công tác (nếu có) và trả lời đầy đủ các câu hỏi.

- Mỗi người tham gia trả lời một bài dự thi và sử dụng Họ và tên của mình.

- Mỗi kỳ thi, người tham gia thi sẽ trả lời 05 câu hỏi, gồm 04 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia thi trong kỳ thi đó. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ có 04 đáp án, người dự thi chọn 01 đáp án đúng nhất, mỗi đáp án đúng được tính 01 điểm, tổng số điểm của bài dự thi cho 04 câu trả lời đúng là 04 điểm; tổng thời gian trả lời câu hỏi trong mỗi kỳ thi là 10 phút.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Văn phòng

Lượt xem:  114 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web