Phân công công chức kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số và an toàn thông tin (15/09/2023)
Ngày 13/09/2023 Sở Xây đựng đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-SXD về việc phân công công chức kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số và an toàn thông tin tại Sở Xây dựng

 

Theo quyết định, phân công bà Văn Thị Thanh Thảo, Phó Chánh Văn phòng, kiêm nhiệm công tác chuyển đổi số và an toàn thông tin của Sở Xây dựng.

 Bà Văn Thị Thanh Thảo có trách nhiệm:

- Tham mưu việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, đề án, dự án, quy định, quy chế về phát triển chính quyền số, triển khai ứng dụng CNTT; triển khai dịch vụ đô thị thông minh; triển khai kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan.

-  Chịu trách nhiệm vận hành, hướng dẫn sử dụng các thành phần hệ thống thông tin liên quan của cơ quan (hệ thống quản lý văn bản và điều hành).

-  Đảm nhận nhiệm vụ là cán bộ đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng LAN và các hệ thống thông tin của cơ quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/9/2023.

Văn phòng

Lượt xem:  37 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.