Triển khai mô hình “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” (20/09/2023)
Triển khai mô hình “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, phát huy tối đa hiệu quả giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn người dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày làm việc. Ngày 19/9/2023 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 580/KH-UBND về việc triển khai nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 

Theo đó, Công tác cải cách hành chính gắn với mô hình sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” bắt đầu thực hiện từ ngày 15/10/2023 vào thứ tư hàng tuần, trong giờ hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và Bộ phận Một cửa UBND các xã, phường, thị trấn cụ thể như:

Tại Bộ phận Một cửa của UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa áp dụng đối với 03 TTHC:

+Thủ tục Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Mã TTHC: 1.011441.

+Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Mã TTHC: 1.011443.

+Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Mã TTHC: 1.001612.

-Tại Bộ phận Một cửa của UBND các xã, phường, thị trấn áp dụng đối với 01 TTHC:

+ Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp không phải xác minh hồ sơ); Mã TTHC: 1.004873

- Khi cá nhân, tổ chức đến Bộ phận Một cửa yêu cầu giải quyết TTHC vào ngày áp dụng sáng kiến, sẽ được CBCCVC kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, trường hợp đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định, CBCCVC sẽ thực hiện viết thay hoặc đánh máy các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của từng loại TTHC (trừ trường hợp TTHC đặc thù theo quy định pháp luật không được viết thay); sau đó, CBCCVC thực hiện kiểm tra tính chính xác thông tin trong các giấy tờ, hồ sơ trước khi cá nhân, tổ chức ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ đó (Ngày không viết).

- Sau khi hoàn tất hồ sơ, CBCCVC tiến hành xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phê duyệt và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức ngay trong ngày làm việc; việc tiếp nhận và trả kết quả trong giờ hành chính, không viết Giấy hẹn (Ngày không hẹn).

* Thời gian nhận và giải quyết hồ sơ của “Ngày không viết” “Ngày không hẹn” đến 15 giờ cùng ngày. Sau thời gian trên, CBCCVC thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy trình giải quyết TTHC thông thường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

 

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  240 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web