Tổ chức đợt cao điểm thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) và Ngày Chuyển đổi số Đắk Nông năm 2023 (01/11). (28/09/2023)
Nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10), Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông (01/11) với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Ngày 28/9/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1877/SXD- VP gửi các phòng, đơn vị thuộc Sở về việc tổ chức đợt cao điểm thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) và Ngày Chuyển đổi số Đắk Nông năm 2023 (01/11)

 

Theo đó, tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10), Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông (01/11), từ 01/10 - 10/11/2023, cụ thể:

Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị về mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị” của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10), Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông (01/11) và vai trò, tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay; các nội dung trọng tâm tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2050, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (tại Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh).

 Thực hiện đăng tải, chia sẻ về bộ nhận diện, biểu trưng Chuyển đổi số Quốc gia trên Trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương (Thông tin được đăng tải tại mã QR Code kèm theo hoặc địa chỉ https://dx.gov.vn/bo-nhan-dien.html , https://daknong.gov.vn/chuyendoiso ).

 Triển khai các hình thức phổ biến, tuyên truyền phù hợp trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các buổi sinh hoạt của đơn vị và lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, hội thảo liên quan nhằm lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Khuyến khích các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (hướng dẫn tại phụ lục kèm theo). Đồng thời, quan tâm và chia sẻ tin, bài Zalo OA, Fanpage Chuyển đổi số Đắk Nông.

File đính kèm:

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  192 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.