Tăng cường giải quyết TTHC, khắc phục hồ sơ quá hạn
Tăng cường giải quyết TTHC, khắc phục hồ sơ quá hạn (09/08/2019)
Ngày 08/8/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành công văn số 3789/UBND -NCKSTT gửi: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã về việc tăng cường giải quyết TTHC, khắc phục hồ sơ quá hạn.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân phải thường xuyên cập nhật kết quả trên Một cửa điện tử, khắc phục giải quyết hồ sơ quá hạn. Tuy nhiên, trong tuần vẫn còn một số đơn vị để hồ sơ quá hạn chiếm tỷ lệ cao, việc cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Một cửa điện tử chưa thực hiện nghiêm túc. Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

 1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có hồ sơ quá hạn tăng cường công tác chỉ đạo, kịp thời khắc phục tình trạng nêu trên. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân quá hạn, kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 17/8/2019.

2. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức và hẹn lại ngày trả kết quả khi giải quyết thủ tục hành chính để sai sót, quá hạn tại cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để xem xét, chỉ đạo.

Nhận được Công văn này, yêu cầu cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Lượt xem:  66 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
79,773
Trong ngày: 117
Trong tháng: 3,565
Trong năm: 3,565