Chỉ thị về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. (15/03/2021)
Ngày 12/3/2021 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Chỉ thị số 3/CT-UBND về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Xem nội dung chi tiết tại đây:

Lượt xem:  245 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web